Moneta Mediævalis

Moneta Mediævalis: Ryszard Kiersnowski u.a. (Hrsg.): Moneta Mediævalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2002. 571 S.

Bookmark and Share