Numismatiska studier

Numismatiska studier: Numismatiska studier tillägnade Willy Schwabacher på 70-årsdagen den 22 juli 1967 [Kopenhagen (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad) 1967].

Bookmark and Share