Llt

Llt: Ehrensvärd, Ulla u.a. (dir.): Festskrift till Lars O. Lagerqvist (Numismatiska Meddelanden, 37), Stockholm 1989. 545 pp., ill.

Bookmark and Share