Moneta Mediævalis

Moneta Mediævalis: Ryszard Kiersnowski et al. (dir.): Moneta Mediævalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2002. 571 pp.

Bookmark and Share