Hendrik Mäkeler

Bibliografi över vikingatida och medeltida numismatik

Deutsch

English

Svenska


Kodning


Avsikten med denna bibliografi är att förteckna den omfångsrika litteraturen om vikingatida och medeltida numismatik, inte minst uppsatser i antologier, festskrifter och tidskrifter.

För att kunna visa alla specialtecken korrekt är det nödvändigt att installera teckensnittet Gentium. Det går att hämta kostnadsfritt på http://scripts.sil.org /Gentium_download. Installationshänvisningar finns på http://scripts.sil.org /Gentium_support#install.


Bibliografier

Fyndkataloger

Skriftkällor

Handböcker

Festskrifter

Antologier

Tidskrifter och serier

Författare


Sök


Länkar

Nätportal

På den här portalen, som administreras av Benedikt Zäch, finns det information om diverse numismatiska ämnen.

Kommissioner

Även om numismatik är en liten disciplin så är numismatikerna välorganiserade inom kommissioner och arbetsgrupper.

Universitet

I Europa finns det numismatiska institutioner bara vid Stockholms universitet och vid Wiens universitet.

Myntkabinett

Numismatisk forskning pågår därför framför allt vid olika museer som förfogar över egna myntkabinett.

Mynthandel

Numismatiska föreningar

Numismatiker

Databaser


© Hendrik Mäkeler. Senast uppdaterad: 06.12.2007.
Milonic Web Menus