Tag: Numismatiska klubben Uppsala

Samlad glädje: Holmberg, Kjell & Nilsson, Harald (eds.): Samlad glädje. Numismatiska klubben Uppsala 1969-1999, Uppsala 1999.

Read More Samlad glädje

Festschriften