Tag: Ryszard Kiersnowski

Nummus et Historia: Kuczynski, St.K. & Suchodolski, Stanisław (eds.): Nummus et Historia. Pieniądz Europy średniowiecznej [Festschrift Ryszard Kiersnowski], Warszawa 1985. 328 pp.

Read More Nummus et Historia

Festschriften

Moneta Mediævalis: Ryszard Kiersnowski et al. (eds.): Moneta Mediævalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2002. 571 pp.

Read More Moneta Mediævalis

Festschriften