Llt

Llt: Ehrensvärd, Ulla u.a. (utg.): Festskrift till Lars O. Lagerqvist (Numismatiska Meddelanden, 37), Stockholm 1989. 545 s., ill.

Bookmark and Share