Moneta Mediævalis

Moneta Mediævalis: Ryszard Kiersnowski m.fl. (utg.): Moneta Mediævalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2002. 571 s.

Bookmark and Share