Tagg: Harald Nilsson

Samlad glädje: Holmberg, Kjell & Nilsson, Harald (utg.): Samlad glädje. Numismatiska klubben Uppsala 1969-1999, Uppsala 1999.

Read More Samlad glädje

Festschriften

Nulla dies sine linea: Nilsson, Harald (utg.): Nulla dies sine linea. Festskrift till Ian Wiséhn (Numismatiska Meddelanden, 41), Stockholm 2001.

Read More Nulla dies sine linea

Festschriften

Florilegium Numismaticum: Nilsson, Harald (utg.): Studia in honorem U. Westermark edita (Numismatiska Meddelanden, 38), Stockholm 1992. 382 s.

Read More Florilegium Numismaticum

Festschriften