Tag: Lars O. Lagerqvist

Llt

Llt: Ehrensvärd, Ulla et al. (eds.): Festskrift till Lars O. Lagerqvist (Numismatiska Meddelanden, 37), Stockholm 1989. 545 pp., ill.

Read More Llt

Festschriften

Festschriften

Commentationes Numismaticae 1988: Berghaus, Peter & Bracker, Jörgen & Jensen, Jørgen Steen & Lagerqvist, Lars O. (eds.): Commentationes Numismaticae 1988. Festgabe für Gert und Vera Hatz zum 4. Januar 1988…

Read More Commentationes Numismaticae 1988

Festschriften