Tag: Ulla Ehrensvärd

Llt

Llt: Ehrensvärd, Ulla et al. (eds.): Festskrift till Lars O. Lagerqvist (Numismatiska Meddelanden, 37), Stockholm 1989. 545 pp., ill.

Read More Llt

Festschriften